2 Nisan 2024

Masa 7

Çalıştay Kapsamı Çevik iş gücü, hızla değişen iş ortamlarında başarılı olabilme yeteneğini ifade ederken, dijital beceriler ise bu dönüşümün temelini oluşturur. Günümüz iş dünyasında dijital teknolojilerin […]
2 Nisan 2024

Masa 10

Çalıştay Kapsamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) “Bilişim Adası” vizyonu kapsamında düzenlenecek olan çalıştayın 3 ana ekseninden biri olan “Uluslararası Pazarlara Erişim Çalıştayı” altında Masa 10 […]
2 Nisan 2024

Masa 9

Çalıştay Kapsamı Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektörü finans sisteminin en önemli bileşenidir. Fon fazlası olanlar ile fon talebi olanları buluşturan aracılık fonksiyonu haricinde, merkez […]
2 Nisan 2024

Masa 8

Çalıştay Kapsamı KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası  Vizyon Çalıştayı kapsamında Masa 8 de “Kıbrıs’ın Küresel Pazarda Yer Almasını ve Rekabetini Kolaylaştırıcı Ticari Yöntemler, Yazılım, Donanım ve […]
2 Nisan 2024

Masa 5

Çalıştay Kapsamı Masa 5 bünyesinde, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şu konu ve alt başlıkların tartışılması hedeflenmektedir. Bilişim Adası İletişim Altyapısı: Veri iletişimi için kullanılacak ağ altyapıları. […]
2 Nisan 2024

Masa 4

Çalıştay Kapsamı KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası Vizyon çalışmaları kapsamında; KKTC e-devlet/m-Devlet ile vatandaşlara ve işletmelere daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı, şeffaf, […]
2 Nisan 2024

Masa 3

Çalıştay Kapsamı Bilişim Adası Teşvik Ekosisteminin Oluşturulması için Yapılması Gereken Çalışmalar kapsamında KKTC’deki mevcut yasal düzenlemeler ile sağlanan bilişimle ilgili teşvik ve desteklerin neler olduğu belirlenerek, […]
2 Nisan 2024

Masa 6

Çalıştay Kapsamı MASA 6 ‘da, KKTC’nin “Bilişim Adası Yolculuğunda Yüksek Teknoloji, İnovasyon ve Ar-Ge Ekosisteminin Oluşturulması İçin Gereklilikler” teması altında, KKTC’nin uluslararası arenada bir inovasyon merkezi […]
2 Nisan 2024

Masa 2

Çalıştay Kapsamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “Bilişim Adası” vizyonu kapsamında, ülkenin teknoloji ve inovasyon potansiyelini ortaya çıkarabilmek adına Hukuk ve Mevzuat sisteminde yapılacak regülasyonlar büyük önem […]