Bilişim Adası Yolculuğunda Hukuki Altyapı, Teşvik Ekosistemi ve Kamu Hizmetleri Çalıştayı

TBD-KKTC Koordinatörler: Selçuk KAVASOĞLU / Av. Halil Murat BERBERER / Hasan ESENDAĞLI

  Masa 1
  Bilgi Güvenliği Politikaları ve Hukuki Çerçevenin Belirlenmesi için Yapılması Gerekenler
  Moderatör: Selçuk KAVASOĞLU / Av. Halil Murat BERBERER
  Masa 2
  KKTC Hukuk ve Mevzuat Sisteminde Yapılması Gereken Düzenlemeler
  Moderatör: Av. Fehmi Ünsal ÖZMESTİK
  Masa 3
  Bilişim Adası Teşvik Ekosisteminin Oluşturulması için Yapılması Gereken Çalışmalar
  Moderatör: İlker TABAK / Deniz TİRYAKİOĞLU
  Masa 4
  Bilişim Adasında E-devlet, Kamu Hizmetleri ve Kamu Dijital Dönüşümünün Sağlanması İçin Yapılması Gerekenler
  Moderatör: Selçuk KAVASOĞLU