Bilişim Adası Yolculuğunda Teknolojik Altyapılar Çalıştayı

TBD-KKTC Koordinatörler: Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ / Prof. Dr. Asım Egemen YILMAZ / Mehmet TOYCAN

  Masa 5
  Bilişim Adası Olma Yolunda İletişim, Teknolojik ve Enerji Altyapı Gerekliliklerinin Belirlenmesi
  Moderatör: Prof. Dr. Asım Egemen YILMAZ
  Masa 6
  Bilişim Adası Yolculuğunda Yüksek Teknoloji, İnovasyon ve Ar-Ge Ekosisteminin Oluşturulması İçin Gereklilikler
  Moderatör: Prof. Dr. Adem ŞAHİN / Tolga TUNCER
  Masa 7
  Dijital Beceriler ve Çevik İş Gücü Uyumu: "Teknoloji Geliştirme ve Beceri Kazanımı İçin Yeni Nesillerin Hazırlanması"
  Moderatör: Doç. Dr. Meltem ERYILMAZ