Ana Sponsor (İletişime Geçiniz):

Sponsorluk hakkı iki firmaya verilecektir.
TBD Sponsorun tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder:

 1. Çalıştayın açılış bölümünde beş dakika süreli konuşma yapma hakkı verilecektir.
 2. Çalıştay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Ana Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 3. Logosu www.bilisimadasi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 4. Ana Sponsorun basın bülteni, www.bilisimadasi.org.tr adresinde yer alacaktır.
 5. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
 6. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Ana Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Zirve davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • e-Posta tanıtımlarında
  • e-Bülten ve e-Davetiyelerde
  • Yerleşim planı ve bilgi panosunda
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda

Platin Sponsor (İletişime Geçiniz):

Sponsorluk hakkı üç firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder

 1. Çalıştay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Platin Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 2. Logosu www.bilisimadasi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 3. Platin Sponsorun basın bülteni, www.bilisimadasi.org.tr adresinde yer alacaktır.
 4. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
 5. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Platin Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Zirve davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • e-Posta tanıtımlarında
  • e-Bülten ve e-Davetiyelerde
  • Yerleşim planı ve bilgi panosunda
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda

Altın Sponsor (İletişime Geçiniz):

Sponsorluk hakkı üç firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder

 1. Çalıştay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Altın Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 2. Logosu www.bilisimadasi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 3. Altın Sponsorun basın bülteni, www.bilisimadasi.org.tr adresinde yer alacaktır.
 4. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
 5. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Altın Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Zirve davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • e-Posta tanıtımlarında
  • e-Bülten ve e-Davetiyelerde
  • Yerleşim planı ve bilgi panosunda
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda

Gümüş Sponsor (İletişime Geçiniz):

Sponsorluk hakkı üç firmaya verilecektir.
TBD Sponsor’un tanıtımının aşağıdaki koşullarda yapılacağını taahhüt eder

 1. Çalıştay salonlarında bulunan backdrop ve diğer panolarda, “Gümüş Sponsor” başlığı ile logosu kullanılacaktır.
 2. Logosu www.bilisimadasi.org.tr adresinde yer alacak ve sponsorun sitesine yönlendirme linki verilecektir.
 3. Gümüş Sponsorun basın bülteni, www.bilisimadasi.org.tr adresinde yer alacaktır.
 4. Yazılı ve sözlü basın açıklamalarında yer verilecektir.
 5. Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Sponsorun Logosu aşağıda belirlenen alanlarda, “Gümüş Sponsor” ibaresi ile yer alacaktır:
  • Zirve davetiyesi ve afişlerinde
  • Açık hava ve iç mekân reklamlarında
  • e-Posta tanıtımlarında
  • e-Bülten ve e-Davetiyelerde
  • Yerleşim planı ve bilgi panosunda
  • Ziyaretçilere verilecek föy ve kitapçıklarda