Bilişim Adası Yolculuğunda Uluslararası Pazarlara Erişim Çalıştayı

TBD-KKTC Koordinatörler: Dr. Aydın KOLAT / Doç. Dr. Ayşegül AK / Lisani DENİZ

  Masa 8
  Kıbrıs’ın Küresel Pazarda Yer Almasını ve Rekabetini Kolaylaştırıcı Ticari Yöntemler, Yazılım, Donanım ve Hizmet Sektörlerinde Önceliklerin Belirlenmesi
  Moderatör: Dr. Aydın KOLAT
  Masa 9
  Uluslararası Bankacılık ve Ticaret Uyumlulukları İçin Yapılması Gerekenler
  Moderatör: Dr. Ayşegül AK
  Masa 10
  Bilişim Adasında Uluslararası Yatırımlar, Nitelikli İşgücü İstihdamı ve Girişimcilik Teşvik Yöntemlerinin Belirlenmesi
  Moderatör: Ertan BARUT