Değerli Paydaşlar,

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) arasında 2022 yılında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında; KKTC’deki Üniversitelerin niteliklerinin arttırılması, KKTC vatandaşı Beyaz Yakalıların niteliklerinin ve dijital yetkinliklerinin arttırılarak adada istihdamlarının sağlanması, Bilişim altyapılarının iyileştirilmesi ve Girişimcilik ekosistemin geliştirilmesi amacıyla “Bilişim Adası” Projesinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gerek hukuki ve gerekse teknolojik altyapıda her türlü yatırım ve düzenlemeleri yaparak,  çağdaş dünya ülkeleri ile aynı düzeyde, en son gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanması, ülkenin bilişim teknolojileri ve buna bağlı yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin üretildiği bir üs haline getirilmesi için yapılması gerekenlerin tespit edilmesi ve politika geliştiricilere rehber niteliğinde bir raporun oluşturulması amacıyla bir çalıştay düzenlenecektir.

TBD KKTC Bilişim Adası Çalıştayı 18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği
Genel Başkanı