Sevgili Vatandaşlarımız, "KKTC Ufuk 2033 Bilişim Adası" Projesi'nin merkezinde, adanın bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında çağdaş dünya ile entegre olması ve dünyanın önemli bilişim üslerinden biri olmasıdır. Bu kapsamda, bilişim altyapılarının modernizasyonu ve geliştirilmesi, KKTC'nin uluslararası alanda tanınan bir bilişim merkezi haline gelmesi için temel önceliklerimiz arasındadır.

Projenin bir diğer önemli hedefi ise, KKTC vatandaşlarının bilişim alanındaki istihdam olanaklarının artırılmasıdır. Bu doğrultuda, yerel beyaz yakalıların dijital yetkinliklerinin ve mesleki niteliklerinin yükseltilmesi için çeşitli eğitim ve mesleki gelişim programlarının düzenlenmesi hedeflerimiz arasındadır.

Ayrıca, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, bilişim alanında yenilikçi fikirlere ve projelere destek verilerek, yerel girişimcilerin büyümesi ve rekabet güçlerinin artırılması hedeflerimiz arasındadır.

Bu çerçevede, KKTC'nin bilişim teknolojileri ve iletişim alanındaki geleceğini şekillendirecek önemli adımların tartışılacağı bir çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çalıştay, politika geliştiricilere rehberlik edecek ve KKTC'nin bilişim adasına dönüşümüne katkıda bulunacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50. Yılında tamamıyla bir “Bilişim Adası” olmak hedefine kitlenerek projemizin adını “Ufuk 2033 Bilişim Adası” olarak ilan etmiş bulunuyoruz.

Bizlere her zaman sonsuz destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, bu projede de desteklerinden dolayı özel bir teşekkürü borç bilirken projenin ortaya çıkmasında ve bundan sonraki çalışmalarda yapacakları çalışmalarda verecekleri emek ve katkılardan dolayı Türkiye Bilişim Derneği ve Bilgi teknolojileri ve Haberleşme Kurumumuza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

KKTC’deki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşlarımız ve konuyla ilgili görüşleri olan tüm vatandaşlarımızın bu önemli projede yer alarak, KKTC'nin dijital geleceğine katkı sağlayacağınızı umuyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Erhan ARIKLI
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı